Archdiecezja w Chicago Spanish Website Black Catholic Website English Website Polish Website radio tv koscioly szkoly
  UZYSKIWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z SEKSUALNYMI NADUŻYCIAMI KLERU WOBEC OSÓB NIELETNICH  
 
Serwis ten został przygotowany z myślą o ochronie nieletnich oraz dla zapewnienia pomocy i wsparcia dla ofiar nadużyć seksualnych ze strony księży.

Za pośrednictwem tej witryny możecie Państwo sprawdzić, czy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dany ksiądz zatrudniony w Archidiecezji dopuścił się nadużycia seksualnego wobec osoby nieletniej.

W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, potrzebne nam będą informacje, które prosimy podać na załączonym poniżej kwestionariuszu:

 • Imię i nazwisko danego księdza
 • Nazwę parafii lub duszpasterstwa, gdzie jest lub był zatrudniony
 • Wasze imię i nazwisko
 • Wasz pełny adres pocztowy
 • Powód, dla którego zgłaszacie wasze pytanie lub inne uwagi

W odpowiedzi na Państwa pytania Archidiecezja:

 • Wyśle, w terminie do dwóch tygodni, odpowiedź na piśmie. Informacje na temat danego księdza będą wysłane drogą pocztową z Biura Kanclerza Archidiecezji.
 • Przeważająca większość księży sprawujących posługę kapłańską w Archidiecezji Chicago nigdy nie była oskarżona o żadne nadużycie seksualne wobec dzieci, dlatego też pisemna odpowiedź wysłana do adresata zawierać będzie jedynie datę święceń kapłańskich oraz parafię, w której dany ksiądz jest obecnie zatrudniony.
 • W przypadku pytania o księdza, co do którego Archidiecezja posiada uzasadnione podejrzenia o nadużycie seksualne wobec osoby nieletniej, fakt ten będzie opisany w odpowiedzi udzielonej adresatowi na piśmie. Odpowiedź ta zawierać będzie także obecny status danego księdza oraz kroki podjęte w jego sprawie.
 • Archidiecezja nie będzie odpowiadać na pytania anonimowe, na pytania dotyczące więcej niż jednego księdza lub w przypadku, gdy podane informacje są niekompletne.
  KWESTIONARIUSZ »

UWAGA
W celu zgłoszenie przypadku nadużycia seksualnego ze strony księdza wobec osoby nieletniej, które miało miejsce w przeszłości lub obecnie lub w celu zgłoszenia tego faktu bezpośrednio władzom cywilnym prosimy kliknąć tutaj

Po więcej informacji na temat kroków przedsięwziętych przez Archidiecezje Chicagowską w sprawie nadużyć seksualnych kleru wobec osób nieletnich prosimy kliknąć tutaj

Dziękujemy za skorzystanie z naszej witryny internetowej. Odpowiedź na Państwa pytania powinna nadejść w ciągu dwóch tygodni.

Z serwisu informacyjnego można też skorzystać:

Drogą telefoniczną dzwoniąc pod numer 312-751-7740

Za pośrednictwem faxu - numer 312-867-8790 lub

Za pośrednictwem poczty wysyłając list z prośbą o informacje do:

Information Request,
Office of the Chancellor,
Archdiocece of Chicago,
P.O. Box 1979,
Chicago, IL 60690

 
 
 
     
     
Return to Top

Error processing SSI file